คุณสมบัติของบริษัท

business license

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

Trademark registration certificate

ใบรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

Trademark registration certificate

ใบรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

Trademark registration certificate

ใบรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

SGS

SGS

Foreign trade operator registration form

แบบลงทะเบียนผู้ประกอบการค้าต่างประเทศ

Utility model patent certificate

ใบรับรองสิทธิบัตรรุ่นยูทิลิตี้

Utility model patent certificate

ใบรับรองสิทธิบัตรรุ่นยูทิลิตี้

Utility model patent certificate

ใบรับรองสิทธิบัตรรุ่นยูทิลิตี้

Utility model patent certificate

ใบรับรองสิทธิบัตรรุ่นยูทิลิตี้

Utility model patent certificate

ใบรับรองสิทธิบัตรรุ่นยูทิลิตี้

Utility model patent certificate

ใบรับรองสิทธิบัตรรุ่นยูทิลิตี้

Utility model patent certificate

ใบรับรองสิทธิบัตรรุ่นยูทิลิตี้

Utility model patent certificate

ใบรับรองสิทธิบัตรรุ่นยูทิลิตี้

Utility model patent certificate

ใบรับรองสิทธิบัตรรุ่นยูทิลิตี้

Utility model patent certificate

ใบรับรองสิทธิบัตรรุ่นยูทิลิตี้

Utility model patent certificate

ใบรับรองสิทธิบัตรรุ่นยูทิลิตี้

Utility model patent certificate

ใบรับรองสิทธิบัตรรุ่นยูทิลิตี้

Utility model patent certificate

ใบรับรองสิทธิบัตรรุ่นยูทิลิตี้

Utility model patent certificate

ใบรับรองสิทธิบัตรรุ่นยูทิลิตี้

Utility model patent certificate

ใบรับรองสิทธิบัตรรุ่นยูทิลิตี้

Utility model patent certificate

ใบรับรองสิทธิบัตรรุ่นยูทิลิตี้

Utility model patent certificate

ใบรับรองสิทธิบัตรรุ่นยูทิลิตี้

Utility model patent certificate

ใบรับรองสิทธิบัตรรุ่นยูทิลิตี้

CE certificate of Colloid Mill

ใบรับรอง CE ของคอลลอยด์มิลล์

CE certificate of Mixing In-Line Mixer

ใบรับรอง CE ของเครื่องผสมแบบอินไลน์

CE certificate of Mixing Tank 1

ใบรับรอง CE ของถังผสม 1

CE certificate of Mixing Tank 2

ใบรับรอง CE ของถังผสม 2

ISO-9001

ISO-9001(中)

ISO-9001

ISO-9001